Fryske Passy 2018

kijk, luister en lees meer…

‘…Yn it begjin wie it wurd en it wurd wie by God en it wurd wie God dit wie yn it begjin by God…’

foto Fryske Passy 2018