Oratorium: het land achter het oog van de naald

‘It lân achter it each fan’e nulle’

… Kan het verbeelding zijn, een land achter het oog van de naald? Niet meer dan een vaag vermoeden? Is het de intuïtie dat er meer moet zijn dan het gewone? Bestaat er een vreemd land, een onbetreden gebied dat zich niet zomaar zal laten kennen? Dat verleidelijk is en tegelijk afwerend?

Of roepen mensen het op; is het het eindeloos verlangen dat ze geen naam kunnen geven, dat zich soms even laat zien, een glimp, een onverwacht gevoel van geluk, van vrijheid misschien? Zo vluchtig dat ze bang zijn zich te vergissen? Het ook veiliger vinden om er niet bij stil te staan? Want hoe vriendelijk zal het land zijn? Is het onherbergzaam, is het enkel braakland? En is er wel een weg terug?

En, voor alles, wat zullen ze achter moeten laten om door het nauwe oog te kunnen gaan?

Dit zullen ze weten, de mensen die het erop willen wagen: ze zullen los moeten komen van alle onvrijheid die hen in de weg staat, al dachten ze hun zondebok ermee te kunnen beladen. Of zijn het toch niet meer dan loze woorden die hun rust verstoren?

‘It lân achter it each fan’e nulle’

… is een muziek-theatraal oratorium, geschikt voor een grote kerkruimte of voor een kleinere theaterzaal. Een poëtische vertelling van twee zangers: de man, de vrouw, hun onderlinge strijd over ‘het land achter het oog van de naald’. Bijgestaan door twee acteurs: de verteller en de zondebok en vijf instrumentalisten (piano, slagwerk, harp, harmonium en sopraansaxofoon).

Het publiek rondom het spelersvlak zorgt voor een intieme sfeer en setting. De teksten zijn indringend, intensief en niet vrijblijvend.

Rondom het publiek, in de grote ruimte klinkt monumentale muziek van koren, kerkorgel(s) en slagwerk (in kleinere theaterzalen klinkt deze muziek via de geluidsinstallatie). Muzikanten reageren, anticiperen door hun spel op de handelingen van de acteurs en zangsolisten in de schijnwerpers.

‘It lân achter it each fan’e nulle’

… is het verhaal van een mensenleven. Een tocht door een verwarrende wereld. Altijd weer gaan er dingen mis, verliest de verwachting zijn glans, vertellen we onszelf dat het eigenlijk niet aan ons kan liggen. Wij bedoelen het goed. Het ligt altijd weer aan de ander, aan een zondebok, die we wel máken als hij niet voorhanden is. Maar als de geest over ons komt en we kijken in de spiegel die de zondebok ons voorhoudt, dan zien we onszelf, zien we een land dat niets belooft, misschien nog braak ligt. Vragen we ons af of we zelf wel een keuze durven maken.

Het is geen kerkelijk verhaal. Wel volgt de tekst in vier delen: ‘Verwachting’, ‘Zondebok’, ‘Geest’ en ‘Het land achter het oog van de naald’ het kerkelijk jaar. Hoewel er in dit oratorium veel religieuze begrippen en symboliek zijn verwerkt, is het een algemeen menselijk verhaal.

Verschillende versies

Teneinde de uitvoerbaarheid van dit werk zo groot mogelijk te maken, is gekozen voor verschillende versies in taal en bezetting. Het is de bedoeling dat dit van oorsprong Friestalige oratorium ook een Nederlandse en een Engelse versie krijgt.

Daarnaast zijn twee versies mogelijk i.v.m. de locatie waar gespeeld kan worden:

  • Een versie geschikt voor een grote akoestische ruimte zoals bijv. een kerk of een gebouw met kerkorgel. Deze versie wordt uitgevoerd met een groot ensemble: harp, piano, harmonium, slagwerk, sopraansaxofoon en kerkorgel, twee acteurs en twee zangsolisten en een koor, bestaande uit zo’n dertig zangers.
  • Een versie geschikt voor theaters en kleine zalen, die uitgevoerd kan worden met vijf instrumentalisten, twee acteurs en zangsolisten. Met daarbij een geluidsband waarop opgenomen een kerkorgel, slagwerk en een koor.

Makers van It lân

Aggie van der Meer
schrijver, dichter, toneelschrijver.
Winnaar Piter Jellesprijs 2011, vierjaarlijkse literaire prijs gemeente Leeuwarden.
www.aggievandermeer.nl

Hoite Pruiksma
Componist, dirigent, programmeur, en initiator van bijzondere muzikale gebeurtenissen.

Geluidsfragmenten

Radiointerview Musica Religiosa, 9 feb 2014

‘Gemiste uitzendingen’:
Interview IKON, zondag 9 februari 2014, radio 5, programma Musica Religiosa.
Annemiek Schrijver praat met twee Friese gasten: dichteres Aggie van der Meer en componist Hoite Pruiksma

Steun ons

28 september 2013 vond de try-out plaats van het eerste deel 'Verwachting' in de St. Gertrudiskerk van Workum. Op dit moment wordt gewerkt aan de overige 3 delen van dit oratorium.

Stichting UP wil de voltooiing en de première van dit bijzondere muziek-theatrale oratorium mogelijk maken en daarvoor in 2018 een financiële wervingscampagne gaan starten.

U kunt nu al uw steun toezeggen door een willekeurig bedrag te storten op de bankrekening van de stichting: NL55 TRIO 0338 6114 01 t.n.v. stichting UP. Vermeld daarbij graag:

  • ‘Steun aan It lân’
  • uw naam
  • e-mailadres

Wij gaan u dan via een nieuwsbrief op de hoogte houden van de vorderingen, u krijgt een uitnodiging voor de première en (afhankelijk van het bedrag dat u stort) vrijkaartje(s) of een korting op het entreebewijs in verhouding met het geschonken bedrag.