SYKJE 'hommage aan Aggie van der Meer'

Leechte
Berte fan de tiid
Wachtsje

“Het is de klank, het is het ritme, de melodie en de schoonheid van de Friese taal.
Het is het culturele, religieuze en maatschappelijk besef wat schuilgaat achter de woorden.
Het is de dwingende zoektocht van de schrijfster naar de waarheid die vele kanten en gezichten kent.
Aggie’s beeldentaal is rijk aan associaties en vaak vol humor.
Aggie’s werk inspireert mij, verwondert mij, zet me aan het denken”
(componist Hoite Pruiksma)

Teksten: Aggie van der Meer
Composities: Hoite Pruiksma

Uitvoerenden
CAPELLA FRISIAE
Vincent van Laar Harmonium
Pauli Yap Piano
Klaas de Haan Beiaard
Thijs Feenstra Acteur
Gooitsen Eenling Regisseur
Hoite Pruiksma Dirigent

Stichting UP organiseert op zaterdag 6 en zondag 7 juli 2019 een drietal concerten in de Broerekerk van Bolsward, met composities van Hoite Pruiksma op teksten van Aggie van der Meer.
Aggie van der Meer, geboren en getogen in Bolsward, is daar altijd blijven wonen. Als schrijfster is ze laat begonnen, maar met haar rijke taalgebruik – soms poëtisch, dan weer to the point – is zij van groot belang voor de huidige Friese literatuur. De 91-jarige schrijfster is nog volop actief. Voor deze gelegenheid schreef Aggie van der Meer twee nieuwe monologen die door acteur Thijs Feenstra zullen worden uitgebeeld en door de componist zullen worden voorzien van geïmproviseerde muziek.
Tijdens het concert speelt het carillon van het stadhuis van Bolsward, versterkt in de Broerekerk, met de andere muzikanten mee en zal op dat moment ook over heel Bolsward te horen zijn. De bezetting van beiaard, koor, piano, harmonium en spreekstem is uniek, nog niet eerder door enig componist gebruikt.
De Broerekerk, vlakbij het oude stadhuis, is een uitgelezen plek voor dit programma. Het is een ruïnekerk met een prachtige akoestiek. Een middelgrote kerk met een mooie beslotenheid die tevens door het glazen dak de verbinding maakt naar de grote hemelse ruimte boven ons.
Deze locatie versterkt mede symbolisch en daadwerkelijk de woorden van Aggie van der Meer en zal de ruimtelijke muziek optimaal tot haar recht laten komen. De indringende en soms ook humoristische Friese teksten van Aggie van der Meer en de muziek van Hoite Pruiksma versterken elkaar daarbij wonderbaarlijk goed.
En wanneer de klanken van het carillon tijdens dit concert over Bolswards oude binnenstad klinken, is dat tevens een eerbetoon aan een uitzonderlijk begaafde en intrigerende schrijfster, die het verdient om op deze wijze geëerd te worden.

PROGRAMMA
Koor cyclus ‘HEAL WIIS’
verschillende Monty python achtige, bizarre, muzikale scenes
voor piano, harmonium en koor

‘HEAR IT WETTER’
Meerkorig ruimtelijk werk gebaseerd op een deel van een Bach Koraal.
met teksten die refereren aan het het eerste bijbelboek Genesis
voor harmonium, drie koren en spreekstem

'FERWACHTING'
Drie gedichten
‘WACHTSJE…’, ‘DE BERTE FAN DE TIID’, ‘LEECHTE…‘
composities voor koor, piano, harmonium, spreekstem en beiaard
Waarin tijd, ruimte en eeuwigheid de hoofdgedachten zijn.

' FINGERPRINT FAN DE DEA'
Twee monologen
- De dea en de hûn fan Jeroen Bosch
- Broeretsjerke

Data/ tijden/
Broerekerk Bolsward
3 concerten
Zaterdag 6 juli aanvang 20.15 uur
Zondag 7 juli aanvang 15.00 uur en 20.15 uur

Entree 18 euro in voor verkoop, 21 euro aan de kassa.
Jongeren t/m 16 jaar 10 euro
Bij deze concerten geeft stichting UP een bijzonder programmaboekje uit met o.a. de teksten
(gedichten en monologen) van Aggie van der Meer, prijs 5 euro
Tickets en programmaboekje via www.stichting-up.nl

Dit programma is ontstaan door
Stichting UP in samenwerking met de Afûk