UTSICHT

BUNDEL in ‘woord, beeld en muziek’
Met gedichten en verhalen van Aggie van der Meer in drie talen: Fries, Nederlands en Engels. een bijgevoegde CD met composities op teksten uit de bundel van Hoite Pruiksma en Friese Landschapsfoto’s van Foppe Schut.

Drie Friese culturele organisaties; Tresoar, Afûk en Stichting Uitzonderlijke Producties (UP) hebben gezamenlijk het initiatief genomen om nieuw werk van de Friese schrijfster Aggie van Meer (93) uit Bolsward, uit te geven in een bundel gedichten en verhalen, onder de titel: ‘UTSICHT’.
Componist Hoite Pruiksma maakte verschillende composities op deze teksten en heeft die met het koor CAPELLA FRISIAE en verschillende andere musici samengebracht op een CD die in deze bundel is bijgevoegd.
De bundel met CD is vormgegeven door Jan Kees Schelvis en biedt naast de teksten van Aggie van der Meer, originele Friese landschapsfoto’s van Foppe Schut.

PRESENTATIE CONCERT
Zaterdag 16 juli a.s. 20.00 uur zal de nieuwe bundel met CD gepresenteerd worden, en de composities ‘live’ worden uitgevoerd in een speciaal presentatie concert in de Martinikerk van Bolsward.

Uitvoerenden:
Koor CAPELLA FRISIAE
Tenorsolist Harry van Berne
Spreekstem Thijs Feenstra
Piano Pauli Yap
Harmonium Vincent van Laar
Cello Corien Kok
Carillon Klaas de Haan
dirigent Hoite Pruiksma

SAMENWERKING
De laatste jaren werkten Aggie van der Meer en Hoite Pruiksma al eerder succesvol samen in verschillende culturele projecten. Teksten van de schrijfster, zoals, o.a. gedichtencyclus ‘Heal-wiis’, en gedichten, Wachtstje… , Leechte, en Berte fan’e tiid; zijn in UTSICHT opgenomen en werden al eerder op muziek gezet voor koor, piano, harmonium, spreekstem en het carillon van het stadshuis van Bolsward (première: Broerekerk Bolsward aug. 2019) Ook zijn tussenliggende teksten die Aggie van der Meer schreef voor het bevrijdingsconcert TIID met muziek van Olivier Messiaan (Broerekerk Bolsward aug 2020) in deze bundel opgenomen.
Het gedicht ‘It lân fan no’ uit het programma TIID heeft Hoite Pruiksma onlangs voorzien van muziek.
In dit dubbelkorig werk, voor koor, tenorsolo, piano, harmonium en cello, heeft hij de Friese woorden van de schrijfster gecombineerd met de Latijnse woorden van het ‘Agnus Dei’ uit de liturgische mis zoals die in de RK kerk nog steeds in gebruik zijn.

‘ÔFSKIE’
Speciaal voor deze nieuwe bundel met gedichten- en prozateksten, componeerde Hoite Pruiksma het werk ‘Ofskie’. Een nieuw nog niet eerder uitgevoerd zevendelig werk gebaseerd op nieuwe beschouwende teksten van Aggie van der Meer die niet zo zeer religieus, maar meer contemplatief genoemd kunnen worden. De schrijfster liet zich hierbij inspireren door de teksten van Faure’s Requiem.
Ôfskie is geschreven voor klein ensemble van drie spelers ( piano, harmonium, cello) en zangsolist,

FRYSLÂN
Het werk van Aggie van der Meer is niet los te zien van haar maatschappelijke betrokkenheid bij de Friese gemeenschap, haar cultuur en landschap.
Ook de composities van Hoite Pruiksma met haar lange muzikale lijnen, eenvoudige melodische en soms complexe harmonische structuren, kunnen niet los gezien worden van de Friese culturele samenleving, en het Friese landschap met haar enorme luchten en oneindige horizonten.
Om dit Friese beeld in de bundel verder te versterken zijn verschillende landscapsfoto’s van Foppe Schut opgenomen in de bundel.

BIJGEVOEGDE CD
De CD, die in de bundel is bijgevoegd, is opgenomen in het kerkje van Oosthem.
Uitvoerenden: koor CAPELLA FRISIAE, piano; Pauli Yap, harmonium; Vincent van Laar, cello; Corien Kok, carillon van Bolsward; Klaas de Haan (opgenomen door Fred Geerling), spreekstem; Thijs Feenstra, Tenor solist; Harry van Berne en verschillende koorsolisten. Dirigent; Hoite Pruiksma. Opnametechnicus; Harry Zwerver.

BUNDEL ‘UTSICHT’ + CD te koop
Prijs: 23,50 + evt. 4,50 verzendkosten.
verkoop van de bundel start na het presentatie concert op 16 juli 2022,
Bundel en of entree kaartjes reserveren via deze site: www.stichting-up.nl

PRESENTATIE CONCERT
Zaterdag 16 juli MARTINIKERK van BOLSWARD
Aanvang 20.00 uur.
Wordt de bundel ‘UTSICHT’ aangeboden en de composities ‘live’ uitgevoerd.

Uitvoerenden:
Koor CAPELLA FRISIAE
Tenorsolist Harry van Berne
Spreekstem Thijs Feenstra
Piano Pauli Yap
Harmonium Vincent van Laar
Cello Corien Kok
Carillon Klaas de Haan
dirigent Hoite Pruiksma

Online voorverkoop via deze site: www.stichting-up.nl
entree 21 euro p.p.
Aan de kassa: entree 24 euro p.p.
2 entreekaartjes + 1 bundel ‘UTSICHT’ 60 euro

De door u gereserveerde entreekaart(en) en evt. gereserveerde bundel liggen op uw naam klaar bij de kassa voorafgaand aan het concert

Entreekaarten en of met bundel ‘UTSICHT’ reserveren via:
www.stichting-up.nl